Jakie są najważniejsze przepisy dotyczące przydomowej oczyszczalni?

CategoriesDom i wnętrze

Kwestie formalno-prawne

Coraz więcej osób decyduje się na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Przed rozpoczęciem inwestycji należy dokonać zgłoszenia w lokalnym urzędzie miasta i gminy. Zgłoszenie polega na złożeniu wniosku zawierającego mapkę sytuacyjną, na której naniesiona będzie lokalizacja oczyszczalni. Do wniosku dołączyć należy również certyfikat wydawany przez producenta dotyczący spełnienia norm jakościowych odprowadzanych ścieków. Jeżeli ilość odprowadzanych ścieków będzie większa niż 5m3 na dobę inwestor będzie zmuszony do wykonania operatu wodnoprawnego. W przypadku inwestycji o przepustowości powyżej 7,5m3/dobę konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Podczas wyboru rodzaju i wielkości oczyszczalni warto skorzystać z pomocy fachowców. Przykładowo mieszkańcy Ślaska skorzystać mogą z pomocy firmy http://eko-lux.com/wojewodztwo-slaskie oferującej kompleksowe usługi w zakresie realizacji tego rodzaju inwestycji.

Wymogi dotyczące lokalizacji oczyszczalni

Planując budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, należy zwrócić uwagę na jej odpowiednią lokalizację. Osadnik gnilny powinien być zlokalizowany jak najbliżej budynku i wyposażony w system odpowietrzania. Przy jego umiejscawianiu trzeba wziąć pod uwagę również odległości od wybranych punktów architektonicznych. Osadnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 m od studni, minimum 1,5 m od rur wodociągowych i gazowych, minimum 0,8 m od kabli energetycznych, minimum 2 metry od granicy działki oraz 3 metry od drzew. Jeśli kogoś interesują szczegółowe informacje na temat tego, jak prawidłowo powinny być zlokalizowane przydomowe oczyszczalnie ścieków małopolska jest miejscem, gdzie realizowanych jest wiele tego rodzaju inwestycji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

11 − 7 =