Jakie metody fragmentaryzacji metalu możemy wyróżnić?

CategoriesPrzemysł i technika

Istnieje wiele metod fragmentacji metalu.

Do najczęściej stosowanych należą:

Redukcja ciśnienia

W tym przypadku następuje zmniejszenie ciśnienia w piecu, co prowadzi do wzrostu temperatury stopionego metalu. Ta metoda jest stosowana do topienia żelaza, stali i innych metali, które mają stosunkowo niską temperaturę topnienia.

Zwiększanie ciśnienia

Zwiększanie ciśnienia powoduje, że metal topi się w wyższej temperaturze niż wtedy, gdy był pod ciśnieniem atmosferycznym. Ta metoda jest zwykle stosowana podczas topienia takich metali jak miedź czy aluminium.

Laser lub palnik plazmowy

Topienie za pomocą wiązki laserowej lub palnika plazmowego . Wiązka laserowa lub pochodnia plazmowa może być użyta do topienia metalu poprzez podgrzanie go do temperatury topnienia (lub w jej pobliżu). Przy zastosowaniu palnika plazmowego metal można topić bezpośrednio w płomieniu, natomiast przy zastosowaniu wiązki laserowej należy ją skupić na powierzchni topionego materiału (najczęściej za pomocą luster).

Erozja iskrowa

W tym przypadku iskry powstają w wyniku wyładowania wysokiego napięcia pomiędzy dwoma elektrodami umieszczonymi wewnątrz litego kawałka topionego materiału (najczęściej proszku grafitowego), co powoduje powstawanie drobnych otworów w jego strukturze (podobnie jak działa spawarka łukowa).

Cięcie gazowe

Cięcie gazowe to proces, w którym powierzchnia materiału jest topiona za pomocą wiązki laserowej. Następnie na materiał nakładany jest strumień gazu, który powoduje powstawanie małych pęcherzyków pod jego powierzchnią. Pęcherzyki rosną, aż w końcu pękają przez stopiony materiał i pozostawiają po sobie małe kanaliki. Cięcie gazowe jest powszechnie stosowany do cięcia stali nierdzewnej i innych metali, które są trudne do cięcia innymi metodami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 + 8 =