Na czym polegają badania spoin?

CategoriesPrzemysł i technika

Podstawowe cele sprawdzania jakości spoin

Badania spoin pozwalają uzyskać informacje o ich jakości oraz trwałości. Wykonywane mogą być bezpośrednio po stworzeniu konstrukcji, jak i w trakcie jej użytkowania. Dzięki nim możliwe jest zweryfikowanie, czy badany materiał utrzymuje swoje właściwości zarówno eksploatacyjne, jak i wytrzymałościowe. Najczęściej wykorzystywane są nieniszczące metody, takie jak badania penetracyjne spoin. Pozwalają wykryć podstawowe wady materiału, czyli pęknięcia, odpryski i ubytki korozyjne, bez konieczności niszczenia badanej konstrukcji. W przypadku metod niszczących sprawdzana jest przede wszystkim odporność spoin na zginanie czy rozciąganie.

Metody nieniszczące i niszczące

Jeśli chodzi o nieniszczące badania spoin, do najprostszych i najpopularniejszych należy metoda wizualna. Metoda ta wykorzystywana jest przede wszystkim do przeprowadzania badań kontrolnych. Oględziny materiału wykonywane mogą być przy użyciu narzędzi optycznych ułatwiających obserwację i wykrywanie pęknięć, korozji czy nieszczelności. Do wykrywania nieciągłości zastosować można badania penetracyjne. Polegają one na naniesieniu na oczyszczoną spoinę środka penetrującego. Po jego wniknięciu nanosi się wywoływacz, który wchłania penetrant i pozostaje jedynie na nieciągłościach. Przy badaniu jakości spoin coraz częściej wykorzystuje się promienie rentgenowskie oraz ultradźwięki. Takie metody nazywane są badaniami radiograficznymi oraz ultradźwiękowymi. Jeśli chodzi o techniki niszczące, najczęściej stosuje się próby rozciągania, udarności oraz twardości. Tego rodzaju badania przeprowadzane są zwykle w laboratoriach badawczych wyposażonych w nowoczesny sprzęt badawczo-pomiarowy przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

9 + 5 =