Jakie trzeba mieć uprawnienia, żeby móc sterować żurawiem?

CategoriesBudowanie

Żuraw wieżowy to maszyna składająca się z pionowej wieży oraz poziomego wysięgnika wychylnego. Korzystanie z tego rodzaju sprzętu znacząco ułatwia prowadzenie prac budowlanych i umożliwia dostarczanie materiałów na dużą wysokość. Obsługiwać żurawie mogą wyłącznie osoby do tego uprawnione. W celu ich zdobycia konieczne jest zaliczenie kursu i zdanie egzaminu państwowego.

Kurs obsługi żurawia

Zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego, minimalny czas trwania kursu na operatora żurawia wieżowego powinien wynosić 35 godzin dydaktycznych. Profesjonalne szkolenie obsługi żurawia może obejmować nawet 80 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów. Mogą przystąpić do nich osoby pełnoletnie, posiadające przynajmniej wykształcenie podstawowe i posługujące się językiem polskim w stopniu komunikatywnym. Koszty kursu są zróżnicowane. Niekiedy istnieje możliwość sfinansowania zajęć przez lokalny urząd pracy.

Egzamin państwowy i okres ważności uprawnień

Dla kursantów, którzy przejdą profesjonalne szkolenia obsługa żurawi nie będzie stanowiła żadnych tajemnic. Żeby jednak mogli wykonywać prace na budowie, muszą wcześniej zdać egzamin państwowy przeprowadzany przez Urząd Dozoru Technicznego. Część teoretyczna egzaminu obejmuje 15 pytań w formie testowej. Umiejętności praktyczne weryfikowane są na placu budowy. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kursanci otrzymują zaświadczenie o uzyskaniu uprawnień na żurawie wieżowe. Są one ważne przez 5 lat, a ich przedłużenie wymaga złożenia odpowiedniego wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × 2 =