Jak przygotować się do matury? Krótki poradnik

CategoriesŻycie i człowiek

Uczenie się jest procesem generowania, modyfikowania i odzyskiwania wiedzy. Termin „uczenie się” obejmuje wiele powiązanych procesów, w tym uwagę i pamięć. Uczenie się może zachodzić świadomie lub nieświadomie. Uczenie się, że nie można uniknąć awersyjnego zdarzenia, nazywane jest warunkowaniem. Istnieje kilka teorii uczenia się.

W psychologii, uczenie się jest związane z rozwojem ludzkiej inteligencji i poznania; dlatego jest często badane w psychologii edukacyjnej, psychologii poznawczej i psychologii behawioralnej, jak również w socjologii i antropologii. W biologii badanie uczenia się jest czasem nazywane adaptacją behawioralną lub zachowaniem adaptacyjnym. W neuronauce uczenie się bada się takimi metodami jak biologia molekularna, elektrofizjologia, biofeedback i obrazowanie (np. funkcjonalny rezonans magnetyczny).

Jak poprawić swoje zdolności umysłowe?

  1. Ucz się w odpowiednim stanie umysłu.
  2. Ucz się w odpowiednim środowisku.
  3. Ucz się przy użyciu odpowiednich materiałów i narzędzi.
  4. Ucz się przez działanie, a nie przez oglądanie czy słuchanie (czyli praktykę).
  5. Stwórz plan tego, czego chcesz się nauczyć, a następnie używaj tego planu jako przewodnika w całym procesie uczenia się, od początku do końca (nazywa się to „wyznaczaniem celów”).
  6. Rób kreatywne notatki, które pozwolą Ci więcej zapamiętać i lepiej zrozumieć przyswajany materiał. Badania mówią, że używanie wielu kolorów i rysunków w swoich notatkach, poprawia zdolności uczenia się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

7 − 2 =