Jak działają przekaźniki?

CategoriesPrzemysł i technika

Przekaźnik to powszechnie stosowane urządzenie elektryczne (ewentualnie elektroniczne), pozwalające na wywołanie ustalonej zmiany stanu w tzw. obwodach wyjściowych (jednym lub więcej). Następuje to jednak zawsze przy spełnieniu właściwych warunków wejściowych. W zależności od rodzaju, omawiane rozwiązanie umożliwia m.in. zmianę napięcia, temperatury, natężenia prądu oraz ciśnienia konkretnej cieczy. W dalszej części artykułu zostanie pokrótce omówione działanie najpopularniejszego przekaźnika elektromagnetycznego.  

Proste mechanizmy o ogromnym znaczeniu 

Przekaźniki dzielą się na: elektromagnetyczne, czasowe, cyfrowe, statyczne, bezpieczeństwa, zatrzaskowe i priorytetowe. Najczęściej stosowane są te pierwsze, które działają w oparciu o elektromagnes. Składają się one z układu odbiorczego, pośredniczącego i wykonawczego. Układ odbiorczy występuje w postaci zwojnicy z nawiniętym na nią rdzeniem i odpowiada głównie za odbiór zasilania prądu stałego albo przemiennego (odznaczającego się stosunkowo niewielką częstotliwością). Z kolei zadaniem układu pośredniczącego jest zmiana całej energii elektrycznej na energię strumienia magnetycznego. Układ wykonawczy jest natomiast uruchamiany wskutek działania specjalnych sprężyn stykowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewiętnaście + 4 =