Jak działają przekaźniki?

CategoriesPrzemysł i technika

Przekaźnik to powszechnie stosowane urządzenie elektryczne (ewentualnie elektroniczne), pozwalające na wywołanie ustalonej zmiany stanu w tzw. obwodach wyjściowych (jednym lub więcej). Następuje to jednak zawsze przy spełnieniu właściwych warunków wejściowych. W zależności od rodzaju, omawiane rozwiązanie umożliwia m.in. zmianę napięcia, temperatury, natężenia prądu oraz ciśnienia konkretnej cieczy. W dalszej części artykułu zostanie pokrótce omówione działanie najpopularniejszego przekaźnika elektromagnetycznego.  

Proste mechanizmy o ogromnym znaczeniu 

Przekaźniki dzielą się na: elektromagnetyczne, czasowe, cyfrowe, statyczne, bezpieczeństwa, zatrzaskowe i priorytetowe. Najczęściej stosowane są te pierwsze, które działają w oparciu o elektromagnes. Składają się one z układu odbiorczego, pośredniczącego i wykonawczego. Układ odbiorczy występuje w postaci zwojnicy z nawiniętym na nią rdzeniem i odpowiada głównie za odbiór zasilania prądu stałego albo przemiennego (odznaczającego się stosunkowo niewielką częstotliwością). Z kolei zadaniem układu pośredniczącego jest zmiana całej energii elektrycznej na energię strumienia magnetycznego. Układ wykonawczy jest natomiast uruchamiany wskutek działania specjalnych sprężyn stykowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 − 11 =