Jak prawidłowo rozliczać wynagrodzenia swoich pracowników?

CategoriesBiznes i marketing

Bardzo wielu przedsiębiorców zatrudnia w swojej firmie pracodawców. Takie rozwiązanie sprzyja rozwojowi firmy i świadczy o opłacalności danej jednostki. Samo podpisanie umowy jest jednak jedynie wstępem do całej księgowości, która jest związana z obowiązkami pracodawcy. Działalność każdego pracownika, jego czas pracy i wynagrodzenie muszą być odpowiednio rozliczone i zgłoszone do jednostek państwowych Jak zatem dokonać tego rozliczenia, aby mieć pewność, że wszystkie działania są właściwe? 

Wyliczenie wynagrodzenia i odpowiednich składki 

Przy obliczaniu wynagrodzenia należy brać pod uwagę czas pracy i kwotę wpisaną w umowę. Zarówno umowa o pracę, umowa zlecenie jak i umowa o dzieło muszą mieć obowiązkowo wpisaną stawkę oraz sposób rozliczenia. Kwoty te nie mogą być jednocześnie mniejsze od stawek minimalnych obowiązujących aktualnie w kraju. Są one ponadto podane w kwocie brutto. W skład wynagrodzenia brutto wchodzą również premie, dodatki, chorobowe, nadgodziny oraz ekwiwalent za urlop. Od tych składowych obliczana jest i potrącana składka ZUS. Pracodawca ma obowiązek potrącania składek na podatek dochodowy każdego pracownika. Ze względu na złożoność rozliczeń warto skorzystać z pomocy specjalistów, takich jak https://www.drd.pl/kadry-place-zus,108.html. Jednostki doradcze i oferujące usługi z zakresu księgowości bazują na doświadczeniu i znajomości przepisów. Posiadają programy, których zadaniem jest wyliczenie odpowiednich składek. W razie niepewności warto skorzystać z ich pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 1 =