Co zrobić, gdy przedsiębiorcy nie dysponują odpowiednimi środkami do ogłoszenia upadłości własnej firmy?

CategoriesBiznes i marketing

Zakończenie działalności firmy poprzez ogłoszenie jej upadłości jest dla każdego przedsiębiorcy przykrą ostatecznością. Niekiedy jedna kontynuowanie przedsięwzięcia nie jest możliwe. Warto wiedzieć, że postępowanie sądowe w tym zakresie wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Niekiedy przedsiębiorcy, z tego właśnie względu, zwlekają z ze złożeniem stosownego wniosku. Czy słusznie?

Koszty upadłości przedsiębiorstwa – podstawowe informacje

Do kosztów upadłości zalicza się przede wszystkim wydatki, związane z zarządzaniem masą upadłościową (na przykład wynagrodzenie syndyka oraz koszty związane z funkcjonowaniem rady wierzycieli), koszty archiwizacji dokumentacji przedsiębiorstwa czy korespondencji. Nie jest to katalog zamknięty, a szczegółowe informacje na temat szacowania tych kosztów oraz samego postępowania upadłościowego możemy znaleźć na przykład na następującej witrynie https://wyzerujdlugi.pl/blog/jakie-sa-koszty-w-postepowaniu-upadlosciowym-przedsiebiorcy/. W przypadku osób, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którym sąd odmówił przeprowadzenia postępowania upadłościowego z powodu braku wystarczającego majątku, istnieje jeszcze jedna możliwość wyjścia z kłopotliwej sytuacji – zakończenie działań firmy i wystąpienie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Koszt wniosku, rozpoczynającego jej procedurę, wynosi 30 złotych, nie powinien więc stanowić nadmiernego obciążenia dla składającego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 3 =