Co obejmuje torakochirurgia?

CategoriesZdrowie i forma

Torakochirurgia to dziedzina medycyna specjalizująca się w diagnozowaniu i leczeniu chorób klatki piersiowej z wyłączeniem mięśnia sercowego. Zakres działań diagnostyczno-leczniczych obejmuje przede wszystkim zmiany chorobowe w obrębie płuc, opłucnej, przepony oraz przełyku. Największą liczbę pacjentów stanowią osoby z urazem klatki piersiowej oraz chorobami nowotworowymi płuc.

Szansa na zdrowie

Torakochirurgia, czyli chirurgia płuc, uznawana jest za jedną z najtrudniejszych i najbardziej wymagających dziedzin współczesnej medycyny. Dzięki aktywnie prowadzonym pracom naukowym dziedzina ta rozwija się bardzo prężnie, czego efektem jest malejący odsetek przypadków śmiertelnych. W dużej mierze wynika to z faktu, że nowoczesne możliwości chirurgiczne umożliwiają lekarzowi przeprowadzenie wielu operacji bez konieczności rozcinania klatki piersiowej, co więcej, powstają ośrodki oferujące torakochirurgię jednego dnia. Doświadczony chirurg w Gdyni poza trafną diagnozą potrafi wprowadzić leczenie, które zapewni pacjentowi optymalne efekty zdrowotne.

Zabiegi wykonywane przez torakochirurgów obejmują ścianę klatki piersiowej, opłucną, płuca, przeponę, śródpiersie i przełyk, aczkolwiek nie uwzględniają mięśnia sercowego, dlatego też torakochirurdzy często współpracują z kardiochirurgami. W sytuacji, gdy zaistnieje konieczność rozszerzenia diagnostyki, prowadzone są dodatkowo konsultacje medyczne z pulmonologami, onkologami oraz chirurgami naczyniowymi. Skierowanie do torakochirurga w ramach NFZ może wystawić lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa + jeden =