Czym jest księga przychodów i rozchodów?

CategoriesBiznes i marketing

Współcześnie jednym z podstawowych narzędzi służących do bieżącej ewidencji wszelkich zysków oraz wydatków w firmie jest księga przychodów i rozchodów. To w zasadzie najprostsza forma rozliczania się przedsiębiorstwa z państwowym urzędem skarbowym. Najlepiej powierzyć prowadzenie tego rodzaju dokumentacji rzetelnej firmie zewnętrznej. Jeśli interesuje nas dobre biuro księgowe Bydgoszcz to miasto, gdzie takich podmiotów funkcjonuje co najmniej kilka. 

Gwarancja braku problemów z prawem

Do prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów zobowiązane są nie tylko firmy i osoby fizyczne posiadające jednoosobową działalność gospodarczą, ale też spółki jawne, cywilne oraz partnerskie. Głównym warunkiem jest w tym przypadku osiągnięcie przychodu w poprzednim roku podatkowym o maksymalnej równowartości 1200000 Euro. Do omawianej księgi należy wpisywać wszystkie uzyskiwane przychody, kwoty zakupionych towarów i materiałów eksploatacyjnych, poniesione wydatki (związane oczywiście bezpośrednio z daną działalnością) i koszty wynikające z prac o charakterze badawczo-rozwojowym. Wpisowi nie podlegają natomiast zaliczki ani jednorazowe dotacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × jeden =