O jakie kwestie musi zadbać firma, przyjmująca nową osobę do pracy?

CategoriesBiznes i marketing

Każda firma zatrudniająca nowego pracownika jest zobowiązana prawnie do uregulowania kilku istotnych spraw formalnych. Podstawową jest oczywiście zawarcie z daną osobą umowy o pracę w formie pisemnej. Musi ona dokładnie określać rodzaj zajęcia, miejsce wykonywania obowiązków, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasowy oraz precyzyjny termin rozpoczęcia. Pozostałe kluczowe wymogi zostaną wymienione w dalszej części artykułu. 

Bez szkolenia BHP ani rusz

Oprócz zawarcia z pracownikiem standardowej umowy, firma powinna również zapoznać go z zakładowym regulaminem i wysłać na stosowne badania lekarskie do konkretnej placówki medycznej, z którą ściśle współpracuje. Koszt jest zawsze pokrywany z jej środków finansowych, a samo badanie odbywa się zazwyczaj w godzinach pracy. Niezwykle ważną rolę odgrywa ponadto profesjonalne szkolenie BHP w firmie, składające się z dwóch części – instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. W jego trakcie uczestnik zapoznany zostaje z ewentualnymi zagrożeniami, zasadami udzielania pierwszej pomocy i technikami bezpiecznego realizowania codziennych obowiązków. Pozostałe zadania przedsiębiorstwa to przede wszystkim zgłoszenie zatrudnianej osoby do Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × dwa =