Jak uzyskać dofinansowanie na rozwój firmy?

CategoriesBiznes i marketing

Dotacje UE

Unia oferuje dotacje na rzecz wielu przedsiębiorstw. Skorzystać mogą nawet najmniejsze mikroprzedsiębiorstwa. Małe firmy w początkowej fazie rozwoju mogą to wykorzystać, jako pomoc w zgromadzeniu kapitału. Zgodnie z celami strategii Europa 2020 rozwój gospodarczy wspierają rozmaite fundusze, takie jak: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności, czy Europejski Fundusz Społeczny. Jeżeli chodzi o dotacje UE Wrocław oferuje między innymi: pomoc przy zakupie maszyn specjalistycznych, wprowadzeniu nowatorskich technologii lub organizacji szkoleń i kursów.

Warto pamiętać, że dzięki zgromadzonemu z funduszy unijnych kapitałowi, firma ma szanse na rozwój w wielu kierunkach. Pomijając oczywisty wzrost dochodów, przedsiębiorca zyskuje szansę na zaistnienie na rynku, prowadzące do wzrostu liczby klientów. Pobranie środków unijnych może być katalizatorem do na prawdę eksplozywnego rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Warto tu też zaznaczyć, że istnieje alternatywa do środków unijnych w postaci wsparcia ze strony urzędu pracy.

Proces otrzymywania dofinansowania

Jak nie trudno się domyślić, staranie się o uzyskanie dotacji jest często czasochłonne i dość trudne. Składanie wniosku w urzędzie pracy lub na oficjalnej stronie funduszy europejskich prowadzi do długiego procesu weryfikacji. Mieszkańcy województwa dolnośląskiego mogą jednak wsparcie ze strony https://sasadvisors.pl/. Świadczą oni kompleksową pomoc w zakresie pozyskiwania finansowanie ze środków publicznych, znacznie ułatwiając otrzymanie dofinansowania.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × 3 =